Ürün sorumluluğu

BERGER Group, ürünlerin belirli boyutlar ve toleranslar dahilinde üretilmesini sağlamaktan sorumludur. BERGER, temel olarak onay örneği ve referans örneğini korur. Herhangi bir şikâyet durumunda, ortaya çıkan sorunun çözümü müşteriye danışılarak bulunur. BERGER, derhal uygun tedbirlerle hataya göre yanıt verir. Genel olarak, yasal temel şartlar geçerlidir.

Büyük özen ile üretim

Tolerans sınırlarına daima uyulur